Blackboard Retirement Notice

BLACKBOARD HAS BEEN RETIRED

At 5pm on 31st July 2020, Swansea University officially transitioned from Blackboard to Canvas

Course material from previous years is held in our Module Archive, which is available from the Canvas navigation menu once logged in.

Canvas will now be used to support all future university learning, teaching and assessment: Swansea University Canvas Platform

Please visit the Canvas Project Website for more information on the training and support available, and you may wish to take this opportunity to update any bookmarks or references.

This page will be available until 31st May 2021.


MAE BLACKBOARD WEDI’I DERFYNU

Am 5pm ar 31 Gorffennaf 2020, symudodd Prifysgol Abertawe yn swyddogol o Blackboard i’r platfform dysgu Canvas

Cedwir deunyddiau cwrs o flynyddoedd blaenorol yn ein Harchif Modiwlau sydd ar gael ar ddewislen welywio Canvas ar ôl i chi fewngofnodi.

Bellach defnyddir Canvas ar gyfer cefnogi holl waith dysgu, addysgu ac asesu’r Brifysgol: Platfform Canvas Prifysgol Abertawe

Ewch i Wefan Prosiect Canvas am ragor o wybodaeth am yr hyfforddiant a’r cymorth sydd ar gael. Hefyd efallai hoffech chi achub ar y cyfle hwn i ddiweddaru nodau tudalen neu gyfeirnodau.

Bydd y dudalen hon ar gael tan 31 Mai 2021.